Pojam
Plan revizije

Plan revizije je osnova učinkovitog provođenja revizije bez obzira na njen opseg. Reviziju treba planirati uz stručni skepticizam (tj. revizor pretpostavlja da management komitenta nije ni pošten ni nepošten. U planiranju revizije revizor treba razmotriti sljedeća pitanja: a) inherentni rizik temeljen na općim gospodarskim i okolnostima u djelatnosti, kao i na specifičnostima komitenta; b) pretpostavljeni stupanj oslanjanja na strukturu interne kontrole; c) preliminarni sud o značajnosti; d) moguća problematična područja u financijskim izvještajima i uvjeti koji mogu zahtijevati proširenje ili preoblikovanje prvotno planiranih revizijskih postupaka; e) oblik revizijskog izvještaja za kojeg revizor pretpostavlja da će objaviti.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe