Pojam
Kapitalizacija osiguranja

Postupak kod osiguranja života ili kojim aktivno osiguranje postaje kapitalizirano osiguranje.