Pojam
Otkup

Slučaj kada ugovor o osiguranju prestaje vrijediti, odnosno prekida se, a osiguratelj ugovaratelju isplaćuje otkupnu vrijednost police, odnosno samo dio prethodno uplaćenih sredstava, u skladu s tablicama otkupne vrijednosti. Pravo na otkup police ugovaratelj osiguranja u pravilu ima ukoliko je uplatio najmanje tri (3) godišnje premije, no osiguratelj može ponuditi i kraći rok, sukladno tablicama otkupnih vrijednosti.

Vezane grupe