Pojam
Cilmerizacija

Cilmerizacija je postupak obrade matematičke pričuve kod osiguranja života u kojem se osiguranje života svodi na realnu visinu otkupne vrijednosti u slučaju odobravanja zajmova, kapitalizacije i slično. Kod postupka cilmerizacije ne odvaja se puna neto matematička pričuva, već se umanjuje za sadašnju vrijednost neprispjelog dijela premije koji služi za pokriće troškova sklapanja osiguranja.

Cilmerizacija (engl. zillmerivation, njem. Zillmerung), osigurateljni postupak nazvan po švicarskom aktuaru Augustu Zillmeru (1831-1893), kod kojeg prva godišnja premija u potpunosti ili djelomično služi za pokrite troškova zaključenja  ugovora o osiguranju čime se uzima u obzir neravnomjerno pojavIjivanje troškova tijekom trajanja osiguranja. Stoga je cilmerova (bruto)  matematička pričuva prvih godina manja, a u narednim godinama se postupno približava neto matematičkoj pričuvi (matematička pričuva bez smanjenja za trošak pribave osiguranja). Matematička pričuva umanjuje se za dio jednokratno isplaćenih troškova koje je osiguravatelj imao prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, jer bi u suprotnom slučaju ranijeg prestanka plaćanja premije dio tih troškova, do isteka ugovorenog trajanja osiguranja, ostao neobračunat. Na taj način se odbitkom neamortiziranih troškova zaključenja osiguranja smanjuje obveza osiguravatelja, a time i pritisak novog posla.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe