Cilmerizacija

postupak obrade matematičke pričuve kod osiguranja života u kojem se osiguranje života svodi na realnu visinu otkupne vrijednosti u slučaju odobravanja zajmova, kapitalizacije i slično. Kod postupka cilmerizacije ne odvaja se puna neto matematička pričuva, već se umanjuje za sadašnju vrijednost neprispjelog dijela premije koji služi za pokriće troškova sklapanja osiguranja.

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž