Pojam
Antidampinška carina

Diskriminirajući carina (duty) na robu koja je navodno đampinška, uvedena kao protumjera za prednost što je izvoznik stječe određujući svojoj robi cijene niže od cijena uobičajenih u njegovoj zemlji, te da bi se spriječilo nanošenje štete proizvođačima iste vrste robe u zemlji koja uvodi carinu, tj. u zemlji uvoza.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe