Pojam
Štedionica

Štedionice su specifične, specijalizirane financijske (bankarske) institucije. Njihova je osnovna djelatnost prikupljanje i plasman štednje najširih slojeva stanovništva. U suštini to je jedna od bitnih funkcija svakog bankarskog poslovanja.
Njihova specifičnost se očituje u prikupljanju tih malih, ali vrlo brojnih ušteda, koje, da nije ovih institucija, bi većim dijelom završile u konzumu. Dakle, prikupljaju sredstva koja /bog svoje veličine i rascjepkanost nisu
interesantna za ostale financijske institucije. Upravo zahvaljujući brojnosti tih ušteda u konačnici one mogu postati ipak značajan izvor sredstava.
Dakako da ovo zavisi od više uzroka. Prvenstveno od stabilnosti nacionalne, a u nekim zemljama gdje je to dopušteno i od sirane valute (ali i deviza) budući da se može štedjeti i u stranim valutama i devizama, zatim od navika štednje novca, a razumljivo i iz učinaka koja proizlaze iz ovoga oblika štednje.
Štedionice uglavnom odobravaju različite kredite svojim klijentima, stanovništvu (potrošački krediti, krediti za komunalnu izgradnju, adaptacije, krediti za različite usluge i drugo).
Posebno mjesto u poslovima štednje imaju i poštanske štedionice. Njihova prednost proizlazi iz velikog broja njihovih ekspozitura i šaltera gotovo u svakom mjestu. Ta činjenica vrlo pogoduje lom kapilarnom prikupljanju štednje, ali i razvijanju navika štednje kao vrlo korisnom ponašanju. Važno je napomenuti da osnovnu djelatnost poštanskih štedionica ne čini štednja i kreditiranje stanovništva već i druge djelatnosti kao što je bezgotovinski platni promet i drugo.
Razvoj štednje je rezultirao i pojavom usko specijaliziranih institucija kao što su štedno-kreditne zadruge i zadružne štedionice. Ove institucije se također bave poslovima štednje i plasmanom tih sredstava, ali isključivo članovima tih udruga. Ujedno i uvjeti kreditiranja kod ovih institucija, često su povoljniji nego kod drugih sličnih ustanova. Svojim kreditiranjem potpomažu razvoj različitih djelatnosti drugih članova kao što je obrt, poljoprivredna proizvodnja i drugo.
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe