Pojam
Unatražni porez

Pojam kojim se u Velikoj Britaniji označava porez za prethodnu godinu, a bio je obračunan kao posljedica istrage u povodu nezakonitog izbjegavanja plaćanja poreza (evasion).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe