Pojam
Trgovački krediti

Trgovački krediti - kredit koji je odobren u robi, s tim da ga dužnik vraća u novcu (kamata može biti uračunata u cijenu ili može biti posebno iskazana).

Srb, Matić, Bankarstvo