Pojam
Prenosivi kredit

Trgovinski kredit kod kojega uvoznik otvara AKREDITIV u korist AGENTA (ili posrednika), koji ga potom prenosi izvozniku. To omogućuje agentu da bude uvoznik bez angažiranja KAPITALA potrebnog za financiranje posla. Također, agent na taj način ne mora uvozniku otkriti identitet izvoznika, niti izvozniku identitet uvoznika.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe