Pojam
Terminski sporazum o kamatnoj stopi

Ugovor kojim se dvije strane usuglašavaju o kamatnoj stopi koju treba platiti na fiktivni depozit koji dospijeva na određeni budući dan. Taj sporazum fiksira cijenu pozajmice u budućem razdoblju. Cesto se opisuje kao zamjena kamatne stope u jedinstvenom razdoblju.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe