Pojam
Terminska devizna transakcija

Ugovor o plaćanju i primitku određenog iznosa jedne valute za drugu valutu na budući datum prema unaprijed određenom tečaju razmjene. Nepodmirenje obveze jedne strane prije dospijeća izlaže drugu stranu riziku promjene tečaja.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe