Pojam
Sustav pristupa dividendi

Sustav kojim je dioničaru odobreno pravo primanja dividendi (izravno ili neizravno) od društva kćerke (subsidiary company) čiji je rezident u istoj zemlji kao i dioničar. Može biti primijenjeno nekoliko varijanti sustava pristupa dividendi, tj. dioničari mogu izabrati da primaju dividende (dividends) od društva kćerke, odričući se prava na primanje dividendi od trgovačkog društva roditelja (parent company), ali s time da ne dobivaju odvojene dionice u društvu kćerki, ili dion-čari mogu primiti dionice s pristupom dobiti, koje mogu biti združene s dionicama trgovačkog društva roditelja (v. Stapled stock).
Sustavi pristupa dividendi primjenjuju se u porezne svrhe kako bi dividende pritjecaie dioničarima grupe trgovačkih društava izravno, a ne putem jednog ili više posrednika. Medu razlozima za takav postupak jest i uklanjanje posrednih stupnjeva koji su, svaki od njih, povodi za oporezivanje, ili da bi se omogućilo dioničarima korištenje mogućnošću odbitka u vezi s dividendom prema sustavu imputacije (imputation system).

Arbutina, Porezni leksikon