Pojam
Stvarna porezna stopa

Stvarna porezna obveza (tax liability) poreznog obveznika (ili njezina razumna procjena), izražena kao postotak oporezivog dohotka (taxable income), tj. porezne stope koje u obzir uzimaju ne samo propisanu poreznu stopu (tax rate), nego i druge aspekte poreznog sustava koji određuju iznos plaćenog poreza. Stvarna porezna stopa pokazuje stvarni, ekonomski porezni teret (tax burden), suprotno odnosu između porezne obveze i dobiti (profits) itd., koji su umjetno prilagođeni potrebama oporezivanja. Tipično, ali ne nužno, pri izračunu stvarne porezne stope uzima se u obzir učinak odgođenog poreza (usp. Marginal tax rate).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe