Pojam
Specijalizirane banke

Već iz rane povijesti bankarstva poznata je specijalizacija u bankarstvu.
Specijalizacija često donosi izuzetne prednosti u odnosu na konkurenciju. Organiziranjem bankovnog poslovanja na načelima specijalizacije omogućuje bankama:
- potpunije i sveobuhvatnije sagledavanje potreba svojih klijenata,
- smanjenje rizika u poslovnim odnosima,
- kvalitetnije osiguranje izvora sredstava putem suradnje sa sličnim bankama iz inozemstva bez obzira na oblik te suradnje,
- odgovarajuću kadrovsku ekipiranost.

Specijalizacijom u poslovanju banke nema sporednih poslova koji u nekim razdobljima mogu dodatno opterećivati poslovanje, te na taj način smanjivati efikasnost njenog poslovanja.
Specijalizirane banke mogu biti različitog prolila. Najčešće su razvojne banke (banke dugoročnog kreditiranja u HR HBOR), investicijske banke i dr.
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe