Pojam
Refinanciranje

Pojednostavljeno, refinaciranje je  zamijena starog kredita sa novim koji je povoljnijij. Ali refinanciranjem se može smatatrati i kada se stari kredit, koji je već odmakao u procesu otplate, zamijeni novim, sa dužim dospijećem, sa ciljem smanjenja mjesečnog anuiteta.

Kredit za refinanciranje, u većini slučajeva, zatvara tj. isplaćuje stari kredit, ali ponekad zajmoprimac odobrava "malo veći" krediti te se takav višak često naziva i gotovina iz refinanciranja. Refinanciranje je jako popularno u SAD-u gdje ono poprima masovne razmjere za vrijeme niskih kamatnih stopa na tržištu.
Krediti za refinanciranje usporedba i ponuda u HR