Pojam
Privatni mirovinski fond

Novac koji izdvaja poduzeće kako bi moglo plaćati mirovine koje je obećalo svojim namještenicima. Tajnovito upravljanje tim fondovima privuklo je veliku pozornost poslije smrti Roberta Maxwella, britanskog poslovnog magnata, 1991. godine. Maxwell je uspio opljačkati mirovinske fondove javnih kompanija kojih je bio predsjednik i iskoristiti novac za sebe.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik