Pojam
Privatizacija

Prodaja privatnom sektoru, koju provodi država, poduzeća što ih je nekad od privatnog sektora kupila prethodna vlada. Gospoda Thatcher, bivša britanska premijerka, bila je strastvena pobornica privatizacije i na svoj je način razmišljanja preobratila mnoge druge zemlje.
Unatoč činjenici da je britanska vlada ubrala od privatizacije više od 25 milijardi funti u osamdesetim godinama, najveći privatizacijski program u novije vrijeme počeo se odvijati u istočnoj Europi poslije raspada komunizma. Naročito je istaknut bio program Treuhandanstalta, posebnog tijela osnovanog radi privatiziranja državnih poduzeća bivše istočne Njemačke.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik