Pojam
Prenosiv gubitak

Svaki gubitak koji kompanija može prenijeti u iduće računovodstveno razdoblje i odbiti od PROFITA, kako bi smanjila porezno plaćanje u tom idućem razdoblju. Mogućnosti prenošenja takvih poreza u buduće razdoblje (ili unatrag, odbijajući ih od profita prethodnog obračunskog razdoblja) razlikuju se od zemlje do zemlje.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe