Pojam
Porez na zemlju

Porez na zemlju je porez razrezan na vrijednost (value) zemlje; obično je riječ o godišnjoj vrijedno¬sti najma (rental value) za tu zemlju. Za oporezivanje zemlja obično uključuje i zgrade podignute na njoj, no u nekim državama oporezuje se samo vrijednost terena.

Arbutina, Porezni leksikon