Pojam
Plitka obveznica

OBVEZNICA kojom se trguje po cijeni što ne uključuje narasle (ali neisplaćene) KAMATE. TO se dogada ili zato što je EMISIJA te obveznice zakazala, ili zato što je posrijedi takozvana dohodovna obveznica. Kod takvih obveznica kamate se plaćaju samo ako njihov izdavatelj ostvari odredenu razinu prihoda.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik