Pojam
Plašt

Glavni (osnovni) dio vrijednosnog papira na kojem se nalaze podaci o emitentu, vlasniku vrijednosnog papira ako glasi na ime, iznosu osnovnog duga (glavnice), roku povrata, datumu izdavanja, faksimil potpisa odgovornih osoba izdavaoca itd. Osim plašta, vrijednosni papiri sadrže i kupone na temelju kojih se vrše isplate anuiteta ili se na drugi način ostvaruju prava imaoca ili vlasnika vrijednosnog papira.

Tepšić, Turk, Petrović, Riječnik računovodstva i financija