Pojam
Novčana masa

Gotov novac koji je u opticaju izvan banaka i pošta kao i sve obveze banaka po viđenju. U novčanu masu ubrajaju se depoziti a vista koji služe kao sredstvo prometa i plaćanja a od ostalih oni koji se mogu brzo i bez ograničenja pretvoriti u sredstvo prometa i plaćanja. Definicija novčane mase nije jednoobrazna, pa u nekim zemljama u novčanu masu ne ubrajaju depozite države, i/ili štedne uloge. Kada se novčanoj masi dodaju još neaktivna i blokirana sredstva, dobijemo novčani volumen

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija