Pojam
Likvidna sredstva

Sredstva kojima se mogu plaćati obveze. Novac i vrijednosni papiri unovčivi su odmah. S obzirom na to što se nenovčani oblici sredstava transformiraju u novčani (likvidni) oblik, sva se sredstva grupiraju u skupine prema razdoblju koje je potrebno za tu transformaciju. Tako se razlikuju sredstva: I. stupnja likvidnosti (gotovina, potraživanja po žiro-računu, druga slična potraživanja od banke i vrijednosni papiri odmah unovčivi); II. stupnja likvidnosti (potraživanja od kupaca, mjenice i drugi vrijednosni papiri koji se mogu unovčiti u roku od 30 dana) i III. stupnja likvidnosti (ostala obrtna sredstva, uglavnom materijalni oblici).

Tepšić, Turk, Petrović, Riječnik računovodstva i financija