Pojam
Katastarska vrijednost

Pojam koji se ponekad upotrebljava za označavanje službene minimalne vrijednosti (value) nekretnine (općenito, zemljišta i građevina u gradu) određene, za potrebe oporezivanja, u skladu s javnim ispravama unutar određenog područja. Općenito, vrijednost nekretnine (real property) za potrebe oporezivanja jednaka je revaloriziranoj nabavnoj cijeni, tj. nabavna vrijednost (historie cost) usklađena prema službeno utvrđenim, u novcu izraženim amortizacijskim (depreciation) koeficijentima. Neke se zemlje koriste osuvremenjenom katastarskom vrijednošću za potrebe poreza na neto imovinu (net worth tax) i poreza na gradske nekretnine (urban real property tax).

Arbutina, Porezni leksikon