Pojam
Kapitalizacijska emisija

Besplatna podjela dionica postojećim dioničarima kompanije u omjeru s njihovim udjelom u kompaniji; KAPITALIZACIJA rezervi kompanije. Nazivaju se bonus dionice.
Kao što ne postoji besplatan objed, tako ne postoji ni besplatna DIONICA. Bonus emisija zapravo je tek računovodstveno sredstvo; njome se ni u kojoj mjeri ne povećava vrijednost kompanije. Nakon što se ona obavi, dioničarska glavnica jednako vrijedi kao i prije. Jedino je podijeljena na više komadića papira (dionica). Bonus emisija praktičan je način smanjivanja tržišne cijene dionica ako je ona previsoka (pa time škodi njihovoj utrživosti).

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik