Pojam
Kamatna stopa

Kamatna stopa je iznos koji zajmodavac naplaćuje za upotrebu imovine (npr. novca) izražen u postotku glavnice. Kamatna stopa se obično definira na godišnjoj razini poznata i kao godišnja postotna stopa. Imovina posuđena može uključivati ​​novac, robu široke potrošnje ili materijalnu imovinu, poput vozila ili zgrade.

Kamata je u osnovi najamnina ili naknada zakupa zajmodavcu za upotrebu imovine. U slučaju materijalne imovine, poput vozila ili zgrade, zakupna stopa može poslužiti kao kamatna stopa. Kada zajmodavac za zajmoprimca smatra da ima niski rizik, zajmodavac će obično naplaćivati ​​nižu kamatnu stopa. Ako se dužnik smatra visokim rizikom, kamatna stopa koja im se naplaćuje bit će veća.

Za kredite,  na glavnicu se primjenjuje kamatna stopa. Kamatna stopa je trošak duga za dužnika i stopa prinosa zajmodavca.

Kamatne stope primjenjuju se na većinu transakcija pozajmljivanja ili zaduživanja. Pojedinci posuđuju novac za kupnju domova npr. stambeni krediti, financiranje projekata, pokretanje ili financiranje tvrtki ili plaćanje školarina na fakultetima. Tvrtke uzimaju zajmove za financiranje kapitalnih projekata i da proširuju svoje poslovanje kupnjom materijalnih sredstava kao što su zemlja, zgrade i strojevi. Posuđeni novac vraća se u paušalnom iznosu unaprijed utvrđenim datumom ili u povremenim ratama (anuitetima).

Novac koji treba vratiti je obično više od posuđenog iznosa jer zajmodavci zahtijevaju nadoknadu za gubitak korištenja novca tijekom razdoblja zajma. Zajmodavac je mogao uložiti sredstva u tom razdoblju umjesto da odobri zajam, što bi stvorilo prihod od imovine. Razlika između ukupne sume otplate i izvornog zajma je naplaćena kamata. Naplaćena kamata primjenjuje se na glavnicu.