Pojam
Kamatna opcija, Opcija kamatne stope

Pravo, ali ne i obveza, kupnje ili prodaje specificiranoga financijskog instrumenta određenog dana ili do određenog budućeg dana po unaprijed određenoj cijeni. Ta opcija (option) kupnje ili prodaje kupuje se po cijeni koja se utvrđuje prema određenim čimbenicima, npr. ovisno o tome koliko će dugo opcija trajati, kakva su očekivanja glede promjena vrijednosti instrumenta tijekom opcijskog razdoblja. Kamatne se opcije prodaju na reguliranim tržištima ili neposredno preko financijskih institucija

Arbutina, Porezni lesikon