Pojam
Izbjegavanje poreza

U poreznoj terminologiji izbjegavanje je pojam koji se koristi da bi se opisalo na zakonu utemeljeno uređenje prilika poreznog obveznika radi smanjenja njegove porezne obveze (tax liability). Pojam često ima pogrdan prizvuk ako se upotrebljava da bi označio izbjegavanje postignuto ciljanim uređenjem osobnih ili poslovnih prilika radi ostvarenja koristi korištenjem "rupa", dvoznačnosti, pogrešaka ili drugih nedostataka poreznog zakona. Zakonodavstvo sa svrhom sprječavanja izbjegavanja postalo je uobičajenije i često sadrži vrlo složene odredbe. Nezakonito izbjegavanje poreza (evasion) pak znači smanjenje poreza nezakonitim sredstvima. Razliku, međutim, nije uvijek lako ustanoviti. Neki primjeri zakonitog izbjegavanja poreza uključuju smještanje imovine u offshore jurisdikcije, čime se osigurava da se dobici uvrštavaju u kapital, a ne u dohodak i time se postiže da ne budu oporezivi (ili da budu oporezivi po nižoj stopi), protega (spreading) dohotka drugim poreznim obveznicima s nižim graničnim poreznim stopama i iskorištavanje poreznih poticaja.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe