Pojam
Flotacija

Lansiranje nove emisije OBVEZNICA ili VLASNIČKIH UDJELA na TRŽIŠTE KAPITALA. Na svim tržištima postoje složena pravila koja određuju na koji se to način mora obavljati. Poštivanje pravila osiguravaju kontrolna tijela kao što su KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNICE I BURZE U SAD-u i Komisija za rad burze (COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE - COB) u Francuskoj. Ti propisi znatno povećavaju troškove flotacije..

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik