Pojam
Fiskalna politika

Dio ekonomske politike koji se odnosi na oporezivanje i javnu potrošnju. Opći godišnji državni proračun prilika je za objavljivanje odluka državne vlasti u vezi s porezima za sljedeću godinu.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe