Pojam
Eskontna kamatna stopa

Eskontna kamatna stopa je ona kojom središnja banka utječe na ponudu i potražnju za novcem naziva se diskontna ili eskontna kamata. Temeljem visine ove kamate i drugih, prvenstveno tržišnih uvjeta formiraju se kamate na tržištu.
Diskontna stopa je jedan od instrumenata monetarno-kreditne politike budući da se njezinom manipulacijom utječe na visinu novčanog optjecaja.
 

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe