Pojam
Elektronički sustav plaćanja

Bezgotovinski elektronički sustav platnog prometa  njemačkog kreditnog gospodarstva na bazi elektroničke platežne čekovne kartice  i ostalih legalnih komitentskih kartica kreditnih instituta. Plaćanje se vrši na taj način da se čekovna kartica opskrbljena magnetskim kodom stavi u blagajnički terminal trgovca i pritom se umjesto potpisa utipka osobna šifra vlasnika karte. Upitom će se brzinom u nekoliko sekundi provjeriti komitent u nadležnoj središnjoj autorizacijskoj centrali (bazi podataka), da li je npr. zbog krađe karte zabranjeno korištenje iste ili je komitent prekoračio dozvoljen limit. Za iznos računa teretit će se račun komitenta a odobriti račun trgovca. Elektronički sustav plaćanja naziva se (označava se) i kao sustav plaćanja na mjestu prodaje - "Point of Sale" (POS).

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik