Pojam
Bankoosiguranje

Bankoosiguranje (engl. bankassurance, njem. Bankversicherung), povezivanje banaka i osiguranja. Dinamičan razvoj osiguranja života kao instrumenta investiranja u mnogim je razvijenim zemljama uzrokovao smanjenje ulaganja u banke, što je rezultiralo novim vidom prodaje osiguranja života preko banaka. Nudeći najširi mogući izbor financijskih usluga na jednom mjestu banke i osiguravatelji se nadaju efikasnijem iskorištenju potencijala svojih klijenata i time povećanju vlastitih profita. Glavni argumenti za koncept bankoosiguranja su smanjenje troškova i bolja iskorištenost postoječih kanala prodaje.

Bankoosiguranje predstavlja povezivanje banaka i osiguranja. Zbog dinamičnog razvoja osiguranja života kao instrumenta investiranja u velikom broju razvijenih zemalja došlo je do smanjenja ulaganja u banke, što je za posljedicu imalo uvođenje novog vida prodaje osiguranja života preko banaka. Glavni koncept koji stoji iza bankoosiguranja je boja iskorištenost raznih kanala prodaje i smanjenej troškova. Uslijed nuđenja najšireg mogućeg izbora financijskih proizvoda ne jednom mjestu, banke i osiguranja nadaju se povećanju ukupne prodaje i maksimizaciji profita.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

 

Vezane grupe