Pojam
Banka novčarskog središta

Velika banka u najvažnijim financijskim središtima SAD-a (New Yorku, Chicagu, Miamiju, Los Angele-su itd.) koja djeluje kao klirinška banka za manje banke u regiji. Zbog njihove šire uloge, briga za zdravlje takvih banaka veća je nego u slučaju drugih banaka. Kad one kihnu, Amerika se prehladi.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe