Pojam
Zaduživanje kod banaka

Zaduživanje kod banaka je čest pasivni bankarski posao putem kojeg banke povećavaju svoj krediitni potencijal. Ujedno, ovaj bankarski posao ne povećava novčanu masu budući da dolazi samo do drukčije alokacije novca (kapitala).
Zaduživanje po ovom osnovu može biti dvojako:
1. kod središnje banke,
2. između poslovnih banaka.
Najčešći oblici zaduživanja poslovnih banaka kod središnje banke su reeskont, relombard i likvidnosnii krediti, blagajnički zapisi i drugi certifikati o depozitu. Reeskontni kredit je vrlo čest pasivni bankarski posao (za poslovnu banku) kod kojeg poslovna banka mjenice iz svog portfelja eskontira kod središnje banke i time dolazi do sredstava prije njihovog dospijeća. Sličnu ulogu ima i relombard, sauno što je kod ovoga posla predmet transakcije neki drugi vrijednosti papir.
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe