Pojam
Zadržani porez

Pasivna dobit (dividende, kamate, prava korištenja) koju rezident neke zemlje zarađuje pod poreznom nadležnosti neke druge zemlje obično je podložna oporezivanju. Razlog za postojanje takvog oporezivanja zapravo je prilično jednostavan: državne vlasti priznaju da većina međunarodnih ulagača neće podnijeti poreznu prijavu u svakoj zemlji u kojoj vrše ulaganja, tako da žele osigurati primanje barem minimalnog iznosa poreza. Kao što i naziv kaže, korporacije oduzimaju iznos poreza od onog koji plaćaju ulagaču te iznos zadržanog poreza predaju državnim vlastima. Porezi na dividende, kamate i si. glavni su predmet bilateralnih poreznih sporazuma, a najčešće se kreću između 0 i 25%.

Zgombić, Business dictionary