Pojam
Obvezna pričuva

Obvezna pričuva je u nekim su državama implementirana, gdje trgovačka društva građansko pravnim normama obvezna održavati pričuvu radi udovoljenja bilo kojoj potrebi do koje bi moglo doći u obavljanju posla. Porezni propisi ne dopuštaju odbitak takve pričuve od oporezive dobiti.Obvezna pričuva je u nekim su državama implementirana, gdje trgovačka društva građansko pravnim normama obvezna održavati pričuvu radi udovoljenja bilo kojoj potrebi do koje bi moglo doći u obavljanju posla. Porezni propisi ne dopuštaju odbitak takve pričuve od oporezive dobiti.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe