Pojam
Zadržana dobit

Račun zadržane dobiti općenito predstavlja akumuliranu ili neraspoređenu zaradu od početka njenog stjecanja. S druge strane, račun manjka (deficita) predstavlja akumulirane neto gubitke društva. Iako neka zakonodavstva dopuštaju raspodjelu dioničarima sredstava s računa dodatno uplaćenog kapitala, takva raspodjela u konačnici predstavlja raspodjelu kapitala. Prema tome, račun zadržane dobiti je prvotni izvor za raspodjelu dividendi dioničarima, dok se iznosi raspodijeljeni na druge račune ne mogu nazvati dividendom

Zgombić, Business dictionary