Pojam
Vrijednost zaduženja kod založnog kredita

U pravilu od strane kreditora utvrđena vrijednost predmeta imovine (npr. zemljište, vrijednosnica) koji određuje moguću visinu kredita po toj osnovi. Visina (vrijednost) zaduženja kod založnog kredita u principu ne bi smjela prijeći moguću tržišnu cijenu založenog predmetaimovine. Osim toga treba se pri davanju kredita uzeti u obzir dio koji se odbija kao osiguranje. Postotak visine zaduženja do kojeg se kredit , daje označuje se kao granica
zaduženja kod založnog kredita. Primjerice ukoliko prometna vrijednost objekta iznosi 100.000 KN a granica zaduženja 75%, tada se objekt može založiti do vrijednosti od 75.000 KN tj. do te visine dobiti založni kredit.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik