Vrijednost zaduženja kod založnog kredita

U pravilu od strane kreditora utvrđena vrijednost predmeta imovine (npr. zemljište, vrijednosnica) koji određuje moguću visinu kredita po toj osnovi. Visina (vrijednost) zaduženja kod založnog kredita u principu ne bi smjela prijeći moguću tržišnu cijenu založenog predmetaimovine. Osim toga treba se pri davanju kredita uzeti u obzir dio koji se odbija kao osiguranje. Postotak visine zaduženja do kojeg se kredit , daje označuje se kao granica
zaduženja kod založnog kredita. Primjerice ukoliko prometna vrijednost objekta iznosi 100.000 KN a granica zaduženja 75%, tada se objekt može založiti do vrijednosti od 75.000 KN tj. do te visine dobiti založni kredit.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž