Pojam
Podružnica

Odjel, ured (office) ili druga jedinica, smještena na lokaciji različitoj od one na kojoj se nalazi glavni ured ili sjedište poduzeća. Podružnica nema pravnu osobnost (nije zaseban pravni subjekt (legal entity) u odnosu prema trgovačkom društvu roditelju (parent company).

Arbutina, Porezni leksikon