Novčani ekvivalenti

Novčani ekvivalenti su kratkoročna, visoko likvidna ulaganja sa sljedećim obilježjima:
a) lako su konvertibilna u naznačeni novčani iznos, i
b) blizu su datuma dospijeća tako da je rizik promjene kamatnih stopa neznatan. Općenito, jedino ulaganja s izvornim datumom dospijeća od najviše tri mjeseca mogu se svrstati pod navedene odrednice.
Primjeri novčanih ekvivalenata su državne obveznice, komercijalni zapisi i sredstva novčanog tržišta kupljena za novac koja premašuju neposredne potrebe. Neka društva prikazuju zajedno u bilanci novac s privremenim ulaganjima. U takvim slučajevima iznos privremenih ulaganja objašnjen je ili u primjedbama neposredno uz iznose ili u bilješkama uz izvještaj.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe

 1. Ekonomija
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž