Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)

Ugovor između dviju ili više strana prema kojemu jedna od njih ograničava mogućnost da plati povećanu kamatnu (interest) stopu veću od određenog najvišeg iznosa (tj. "kape"), zbog čega plaća fiksnu premiju, tj. zajmoprimac plaća premiju da bi dobio pravo na ograničenje najviše kamatne stope. Druga pak strana pristaje platiti zajmoprimcu iznos u kojemu kamata na pretpostavljenu glavnicu, mjerena dogovorenim indeksom kamatne stope, prelazi određenu "kapu"

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Ekonomija
 3. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž