Mjenični kredit

Kredit koji se daje na osnovi robnih mjenica. Kredit se daje na iznos vrijednosti mjenice u trenutku eskonta, (v. Diskont) a to je iznos na koji glasi mjenica umanjen za kamate obračuna- ne za vrijeme od dana eskonta do njenog dospijeća

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž