Pojam
Kupnja zaduživanjem

Leveraged buyouts ili kupnja zaduživanjem podrazumijeva kupnju kontrolnog paketa dionica koja se financira iz zajma razlikuje se od uobičajenih stjecanja društva na dva načina. Kao prvo, velik dio kupovne cijene financira se iz zaduženja. Dio, ako ne i cijeli dug, je ispod iznosa investicije. Kao drugo, dionicama koje sudjeluju u kupnji ne trguje se više na otvorenom tržištu. Ostatak kapitala u kupnji kontrolnog paketa osobno osigurava mala skupina (obično institucionalnih) investitora. Ako je na čelu skupine poslovodstvo društva, stjecanje se naziva kupnjom kontrolnog paketa od strane managementa. Mnoge kupnje financirane zajmom zapravo su kupnje od strane managementa. U posljednjim desetljećima management je bio usmjeren na kupnju neatraktivnih podružnica velikih i složenih kompanija. Za manje podružnice izvan osnovne djelatnosti kompanije često je manjkalo interesa, a odjelno poslovodstvo borilo se sa složenom papirologijom. Mnoge su se takve podružnice preporodile nakon što je management poduzeo kupnju kontrolnog paketa dionica. Njihovi manageri, podstaknuti potrebom generiranja novčanih sredstava te ohrabreni velikim osobnim udjelom u businessu, pronašli su načine da smanje troškove i učinkovitije se natječu u tržišnoj utakmici.

Zgombić, Business dictionary