Pojam
Poslovne kombinacije

Poslovne kombinacije. Već nekoliko desetljeća primjetna je rastuća tendencija po kojoj nesrodne poslovne organizacije kombiniraju svoja poslovanja kroz spajanja, konsolidacije i pripajanja. Velik broj sveobuhvatnih ekonomskih čimbenika, zajedno s okružjem koje djeluje antitrustovski te računovodstvenim praćenjem spajanja i poreznim razmatranjima problema, pridonijeli su intenziviranju ove pojave. Poslovne kombinacije predstavljaju oblik eksternog proširenja poslovanja, tj. proširenje putem dovođenja dvaju ili više subjekata pod zajedničku kontrolu, za što postoji niz opravdanih razloga. Ti razlozi obuhvaćaju: a) stjecanje izvora novih materijala, proizvodnih mogućnosti, proizvodnog know-how, marketinških organizacija i već osvojenog tržišnog udjela; b) stjecanje financijskih izvora; c) stjecanje stručnog poslovodstva; d) ušteda vremena ulaženjem na novo tržište putem pripajanja društva koje već djeluje na tržištu, umjesto razvijanja vlastitih izvora potrebnih za osvajanje tržišta; e) postizanje ekonomije razmjera; i f) stjecanje poreznih oslobođenja ili smanjenja, kao kod društava koja prenose gubitak. S druge strane, interno proširenje poslovanja temelji se na korištenju resursa postojeće poslovne aktivnosti usmjerenom k postizanju rasta aktivnosti kroz povećanje prihoda od prodaje, ulazak na nova tržišta i postizanje ekonomije razmjera bez pripajanja društva. Općenito, interno proširenje poslovanja može biti sporije i nositi više rizika od eksternog proširenja. Osim toga, stjecanje rijetkih sirovina često se može postići samo eksternim proširenjem poslovanja.

Zgombić, Business dictionary