Pojam
Joint venture (zajedničko ulaganje)

Pojam koji se široko upotrebljava za označavanje odnosa između strana koje se zajedno upuštaju u neki poslovni pothvat radi pojedinačnoga ili zajedničkog dobitka. Uvjeti zajedničkog ulaganja (npr. odgovornost za upravljanje, dioba dobiti i rizika, dioba proizvoda, ekspertize, itd.) ustanovljuju se ugovorom. Statusnopravno gledano, zajedničko se ulaganje može obaviti u inkoroporiranome ili neinkorporiranom obliku; ono, nadalje, može biti uglavljeno za jedan pothvat ili na dulje vrijeme - za razvoj, proizvodnju i distribuciju jednog ili više proizvoda (ili usluga). Ako je zajedničko ulaganje u inkorporiranom obliku, svaki od ulagača drži odredeni postotak udjela, a zajedničko je ulaganje podložno porezu na dobit trgovačkih društava (corporate income tax). Ako nije inkorporirano, zajedničko se ulaganje za potrebe oporezivanja tretira kao javno trgovačko društvo (partnership), tj. oporezuje se udio u dobiti (profits) svakog člana društva, u skladu s njegovim udjelom u zajedničkom ulaganju.

Arbutina, Porezni leksikon