Spajanje-merger

Spajanje-merger je pojam kojim se općenito označavaju brojne operacije što obuhvaćaju reorganizaciju (reorganization) trgovačkih društava. Pojam u različitim zemljama ima različita značenja, ali može imati opće značenje - i tada obuhvaća operacije kao što su kupnje, stapanja, preuzimanja, konsolidacije itd. - ili može imati točno određeno značenje (v. Amalgamation). Shvaćeno u užem smislu riječi, spajanje je apsorbiranje jednog trgovačkog društva od strane drugoga, pri čemu trgovačko društvo koje apsorbira drugo trgovačko društvo zadržava svoje ime i osobnost te preuzima imovinu, obveze i ovlaštenja apsorbiranog trgovačkog društva. Apsorbirano trgovačko društvo prestaje postojati kao zasebni poslovni subjekt. U tom smislu spajanje ne bi obuhvaćalo konsolidaciju u kojoj trgovačka društva u nju uključena prestaju postojati, a nastaje novo trgovačko društvo. Ako se društvo kćerka (subsidiary company) uključuje u svoje trgovačko društvo roditelja (parent company), spajanje se opisuje kao uzvodno spajanje (upstream merger). Ako se, obratno, trgovačko društvo roditelj spajanjem uključuje u društvo kćerku, riječ je o nizvodnom spajanju (downstream merger).
Osim što su podložna protu monopolističkom (monopoly) nadzoru u mnogim zemljama, spajanja su obično okružena "minskim poljem" posebnih poreznih propisa. Opći je trend zakonodavstva olakšanje poslovnih spajanja obavljenih u dobroj vjeri (bona fide), dok se istodobno nastoje spriječiti spajanja poduzeta isključivo s namjerom izbjegavanja poreza. Kada se poreznim propisima nastoje olakšati spajanja, onda se, tipično, njima odgađa porez na kapitalne dobitke i na skrivene pričuve ostvarene takvim spajanjima i predviđa se prijenos unaprijed (carry-forward) gubitaka nastalih prije spajanja (v. Hidden reserves; Tax loss company). Priroda takvih odredbi razlikuje se zavisno o vrsti spajanja. Ponekad se na spajan ja u vezi s PDV-om, pristojbom za registraciju (registration duty) i određenim drugim porezima primjenjuju posebne porezne odredbe.
 

Arbutina, Leksikon

Vezane grupe

 1. Korporativne financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž