Pojam
Konsignacijsko skladište
Konsignacijsko skladište je skladište u koje vlasnik šalje svoju robu zastupniku radi prodaje. Zastnpnik plaća cariniu na uvezenu robu kada je proda.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe