Pojam
Knjiga podružnica / metoda dolarskog objedinjavanja

Metoda regulirana Pravilima Ministarstva financija SAD-a radi pripisivanja tro­škova za kamate poslovnoj jedinici inozemnoga trgovačkog društva. Prema toj metodi, pripisivanje treba biti učinjeno na temelju opće obveze poslovne jedinice u SAD-u izražene dolarima; troškovi za kamate trebaju biti izračunani primje­nom kamatnih stopa koje su na snazi u SAD-u za pozajmice knjižene u američkoj poslovnoj jedinici, a primjenom inozemnih kamatnih stopa za obveze knjižene izvan SAD-a.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe