Knjiga podružnica / metoda dolarskog objedinjavanja

Metoda regulirana Pravilima Ministarstva financija SAD-a radi pripisivanja tro­škova za kamate poslovnoj jedinici inozemnoga trgovačkog društva. Prema toj metodi, pripisivanje treba biti učinjeno na temelju opće obveze poslovne jedinice u SAD-u izražene dolarima; troškovi za kamate trebaju biti izračunani primje­nom kamatnih stopa koje su na snazi u SAD-u za pozajmice knjižene u američkoj poslovnoj jedinici, a primjenom inozemnih kamatnih stopa za obveze knjižene izvan SAD-a.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Ekonomija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž