Pojam
Internacionalno udruženje za razvoj (IDA)

IDA je specijalizirana afilijacija Svjetske banke. Osnovano je 1960. godine sa svrhom pomaganja ekonomskog razvoja nerazvijenih zemalja koje upravo zbog svoje nerazvijenosti nisu mogle koristiti kredite Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Svoja sredstva plasira u obliku dugoročnih beskamatnih zajmova.

Uvjet za članstvo u IDA je članstvo u IBRD-u.
Svrha ovog udružen ja je da smanji siromaštvo i poboljša kvalitetu življenja u najsiromašnijim zemljama. Pomaže pri razvoju ljudskog kapitala, ekonomskih politika i institucija ali i infrastrukture kako bi se postigao ravnomjeran i odgovarajući razvoj.
IDA nastoji smanjiti disparitete između zemalja te promovirati jednak pristup svima dobrobitima razvoja.
IDA danas ima u svome članstvu 161 zemlju. Republika Hrvatska je članica ove asocijacije od 1993. godine.
 

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije